Informacje o Muldrato©

 

Perfekcyjne narzędzie do tworzenia słowników pozwalających na precyzyjne i szybkie tłumaczenie plików DXF/DWG

 

Muldrato© jest gwarancją oszczędności czasu i kosztów przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości tłumaczenia dokumentacji CAD zapisanej w formacie DXF/DWG.

Program składa się z pięciu wydajnych narzędzi:

 • =Eksporter z automatyczną funkcją optymalizacji tekstów,
 • =Narzędzie do edycji tabeli tłumaczeniowej i jej optymalizacji,
 • =Importer tekstu (moduł tłumaczenia),
 • =Analizator czcionek, tekstów i rysunków,
 • =Synchroniczny podgląd rysunku oryginalnego i wyniku tłumaczenia.

 

Korzyści płynące z Muldrato©

 • Posiadanie systemu CAD nie jest konieczne do tłumaczenia,
 • Niskie koszty tłumaczenia,
 • Brak potrzeby manualnego przetwarzania i przeglądania rysunków,
 • Zastosowanie słowników na nieograniczonej liczbie rysunków,
 • Możliwość ponownego użycia słowników,
 • Tłumaczenie tekstów 1:1 (brak losowości),
 • Filtry i parametry selekcji redukują liczbę fraz/tekstów do przetłumaczenia do minimum.

 

Aby zapewnić Klientom komfort wyboru nasze programy do tłumaczenia dokumentacji technicznej składają się z modułów standardowych (wbudowanych w program na stałe) oraz dodatkowych (dobierane według zyczenia Klienta).

 

Muldrato©: Funkcje standardowe:

 • Eksport/import tekstów z tabeli tłumaczeniowej do XLIFF-a, MS EXCEL-a
 • Funkcja wyszukiwania tekstów w tabeli
 • Wyrażenia regularne- funkcja umożliwia ignorowanie lub szukanie przy użyciu wzorca
 • Plik fraz ignorowanych- zbiór fraz, które nie trafiają do tabeli tłumaczeniowej i w rysunku przetłumaczonym pozostają bez zmian
 • Wildcard-y (wieloznaczniki) w tabeli tłumaczeniowej pozwalają zoptymalizować listę tekstów do tłumaczenia
 • Automatyczne generowanie Wildcards (wieloznaczników)
 • Zaawansowana funkcja podmiany czcionek
 • Wielokrotna konwersja- tłumaczenie wielu rysunków za jednym razem
 • Podgląd „na żywo” tłumaczonego rysunku
 • Analiza- wyszukiwanie problemów związanych z szerokością tekstów, czcionką, formatowaniem
 • Kryteria selekcji- filtrowanie tekstów po warstwach, layoutach i typach
 • Eksport przetłumaczonego rysunku do PDF-a
 • Tworzenie plików z kilkoma warstwami językowymi
 • Automatyczne dopasowywanie szerokości tekstu
 • Integracja tabeli tłumaczeniowej z chmurą XTM

 

Muldrato©: Funkcje dodatkowe:

 • Pamieć tłumaczeniowa przechowuje tekst źródłowy i korespondujące tłumaczenie w parach językowych zwanych “jednostkami tłumaczeniowymi”.
 • Command line- pozwala na wywołanie programu z wiersza poleceń.

 

Zalety Muldrato©:

 Program jest autonomiczną i niezależną aplikacją od systemów CAD,
 Tłumaczy wszystkie wybrane teksty w rysunkach CAD (DXF/DWG),
 Eksportuje wszystkie unikalne teksty z rysunków,
 Zapewnia kompletność tabeli tłumaczeniowej, a co za tym idzie – kompletność tłumaczenia,
 Generuje i aktualizuje słowniki
 Filtruje i lokalizuje „problematyczne” teksty/frazy,
 Udostępnia zaawansowane narzędzia i funkcje kontroli procesu tłumaczenia,
 Pozwala na elastyczny wybór parametrów kontroli tłumaczenia,
 Posiada liczne kryteria wyboru tekstu, warstw, atrybutów itp.,
 Filtruje wyrażenia regularne i symbole wieloznaczne,
 Posiada narzędzia i funkcje do tworzenia i edycji tabeli tłumaczeniowej,
 Posiada narzędzia do testowania rysunków w odniesieniu do zawartości,
 Automatyczna aktualizacja tabeli tłumaczeniowej,
 Wsparcie każdego języka,
 Ogromna szybkość tłumaczenia,
 Zachowuje szerokość tłumaczonego tekstu,
 Pozwala na użycie istniejących słowników (w postaci pliku XLIFF itp.),
  Umożliwia eksport i import tabeli tłumaczeniowej do formatu MS Excel, XLIFF.

 

Muldrato pracuje na bibliotekach RealDWG© Autodesku© dzięki temu znalazł się w gronie programów z certyfikatem Autodesku©.

button Muldrato

Chcesz zamówić program do tłumaczenia plików DXF/DWG? Napisz do nas!

 

Prosty w obsłudze program.Wystarczą 3 kroki, aby przetłumaczyć dowolny rysunek zapisany w formacie DWG/DXF:

 • Wybierz pliki CAD i wyeksportuj teksty.
 • Wybierz odpowiedni słownik/tabelę tłumaczeniową.
 • Uruchom proces tłumaczenia.